Kwietny Bieg

„Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. ...abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."


Zawsze wierni!
Biegacze dziękują św. Janowi Pawłowi II

Kwietny Bieg

„Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. ...abyście nigdy nie zwątpili i nie znzuyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."


Zawsze wierni!
Biegacze dziekują św. Janowi Pawłowi II

Kwietny Bieg

„Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. ...abyście nigdy nie zwątpili i nie znzuyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy."


Zawsze wierni!
Biegacze dziekują św. Janowi Pawłowi II

Rok 2023 Kraków

Wielu rodaków uważa że Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski stworzyła aksjologiczną i polityczną podstawę dla odnowienia naszej obecności w Europie narodów bez granic. Że te dziewięć dni narastającego zasłuchania w opowieść o wierze, nadziei i miłości stało się podstawą dla Ruchu Społecznego Solidarność jako początku drogi do Trzeciej Niepodległości.

Prawdę tą widać szczególnie z Krakowa, który był gospodarzem wielu mniej lub bardziej spontanicznych spotkań z Naszym Papieżem. W tym kluczowego dla Pielgrzymki spotkania na Krakowskich Błoniach, na które 10 czerwca 1979 przybyło z różnych stron Polski ponad milion wiernych.

Skala, powaga i serdeczność tego Bierzmowania Dziejów pozostaje najbardziej wyrazistym religijnie i społecznie momentem Pielgrzymki. By potwierdzić wagę tego wydarzenia od 25-lecia tego wydarzenia grupa krakowskich biegaczy zaczęła spotykać się obok Skały Papieskiej dla ceremonialnego obiegania Błoń.

Jednym z powodów podjęcia takiej formy kultury pamięci jest tożsamość obwodów krakowskich błoń i granic Polski. Obie długości opisuje liczba 3.530 metrów/kilometrów liczona z dokładnością do jednego procenta.

Ponieważ estetycznym znakiem tej Pielgrzymki były kwiaty przynoszone przez witających na trasach przejazdu i na miejscach spotkań, nazwaliśmy nasz bieg Kwietnym Biegiem. W latach 2005-2011 organizatorom ze Stowarzyszenia 10 Czerwca udało się równolegle organizować 15 dniowe całodobowe biegi wokół Krakowskich Błoń i wokół Polski.

Niestety brak publicznego wsparcia dla społecznego trudu organizacji tego rozbudowanego wydarzenia doprowadziło do słabnięcia jego znaczenia w Krakowie i całkowitego zaniechania na trasie wokół Polski. Jedyną konsekwentnie podtrzymaną do dziś formą Kwietnego Biegu jest rozpoczęty 20 lat temu 24–godzinny bieg w Lisowicach.

Obserwując coraz mocniejsze procesy ponadnarodowych integracji, zamierzamy przywrócić coroczne kultywowanie pamięci przełomowego znaczenia Pierwszej Pielgrzymki w dziejach Europy. Dlatego w tym roku zamierzamy powrócić do promocji Kwietnego Biegu w Krakowie w tradycyjnym okresie 26 maja do 10 czerwca oraz nawiązać kontakt z naszymi niegdysiejszymi partnerami z 200 nadgranicznych gmin.

Kraków 2024

Jak co roku ruszamy  z pod Papieskiej Skały na Krakowskich Błoniach w Dniu Matki 26 maja 2024 o godzinie 17:00.

Wcześniej chwila modlitwy o pamięć i tożsamość w Europie narodów bez administracyjnych granic.

Zapraszamy do biegu silnych duchem i ciałem.

2024 Wielkanoc

W tym roku planujemy powtórzenie formuły samodzielnego wyznaczenia sobie zakresu biegu wokół Krakowskich Błoń w okresie 26 maja do 10 czerwca. Zapraszamy do finałowego okrążenia 10 czerwca 2024 od godziny 17:00.

Kraków 2023

Ruszyliśmy 26 maja o godzinie 17:00. 

W pierwszym okrążeniu pomagała młodzież z liceum Radosna Nowina w podkrakowskich Piekarach z trenerem Grzegorzem Grzywą.

Zaczęliśmy od modlitwy przy Papieskiej Skale.
Po pierwszych 3.530 metrach ...


A tu po ostatnim okrążeniu 10 czerwca o 17:00

Nieco spóźnieni ale wierni
... i zakończyliśmy modlitwą
Rozdzielacz

                 Plakat pdf wersja A-4

Pobierz plakat

Pobranie plakatu w wersji pdf https://wetransfer.com/downloads/7e6691c96d9d23bb064139535cdaae8920230505074522/e77fb983bb21a3a815bfd5daa226b5f320230505074522/7adee4

Zasady organizacji KB 2023 Kraków

1) Zaproszenie wszystkich chętnych do KB2023 rozgrywanego w całkiem otwartej formie dookoła Błoń w terminie 26 maja godzina 17:00 do 10 czerwca godzina 17:00.

2) Pełny udział organizatorów w pierwszym i w ostatnim kółku.

3) Planujemy rozpoczęcie i zakończenie 10-cio minutowymi modlitwami pod Papieską Skałą bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu KB2023.

4) Msza o Boże Błogosławieństwo dla uczestników Kwietnego Biegu w kościele Świętego Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie 11 czerwca o godzinie 21.37.

5) Zachęcanie biegaczy do codziennego swobodnego udziału w KB2023 pomiędzy godziną 21:00 a 22:00.

6) Zachęcanie biegaczy z całej Polski do udziału w KB2023 w ostatnim dniu biegu.

7) Różnych środowisk biegowych Małopolski oraz organizacji przy parafialnych do uczestnictwa w biegu w formule sztafet.

Rok 2023 Lisowice

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W tym roku już po raz 14 odbędzie się w Lisowicach 24 godzinny Kwietny Bieg. Tym razem Dyrektor Biegu Krzysztof Brol zaprasza na 2 i 3 czerwca 2023.  

Informacje: https://www.facebook.com/KwietnyBiegLisowice/?locale=pl_PL 

Nasza historia od 2004

Zaczynem dla corocznego wspominania znaczenia Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, była zorganizowana w 2003 roku przez krakowski Instytut Jana Pawła II konferencja – „Jan Paweł II u źródeł trzeciej niepodległości” oraz roczny cykl seminariów pod tym samym tytułem.

Pierwszą z otwartych społecznych imprez odwołujących się do poza religijnych formacji kulturowych Jana Pawła II zorganizowaliśmy 10 czerwca 2004 roku, czyli w jubileusz 25 – lecia pierwszej papieskiej mszy świętej na krakowskich Błoniach. Składały się na nią sztafetowy gwiaździsty „Kwietny Bieg” z kilku miast Małopolski oraz koncert zespołów z kilku regionów Polski „Jesteś z nami”.

5 kwietnia 2005 przedstawiliśmy publicznie intencje skoncentrowania kultywowania dzieła Jana Pawła II dla rodaków wokół rocznicy Pierwszej Pielgrzymki, a szczególnie jej ostatniego dnia. W tym celu zawiązaliśmy Stowarzyszenie 10 Czerwca które inicjuje przedsięwzięcia o charakterze sportowym, turystycznym i edukacyjnym.

Aktywność naszą ogniskuje sportowo – turystyczno – edukacyjno – patriotyczny Kwietny Bieg składający się z dwóch sztafet rozgrywanych równocześnie pomiędzy 26 maja a 10 czerwca na długościach 3.530 kilometrów SZTAFETY DYSTANS i SZTAFETY SĄSIADÓW. Zaproszeniu do Kwietnego Biegu towarzyszy zaproszenie do powiązanych z nim dwunastu wydarzeń kulturalnych.

Niestety nie wszystkie wydarzenia udaje nam się powtarzać. 

Geneza Kwietnego Biegu:

Pierwszy Kwietny Bieg odbył się w roku 2004 i miał formę gwiaździstego zlotu do Krakowa z kilku małopolskich miast. Idea obiegnięcia krakowskich Błoń 1000 razy wywodzi się z tożsamości pomiędzy obwodem Polski a obwodem krakowskich Błoń. Obie długości opisują liczby 3.530 tyle że długość granic w kilometrach a długość alejek wokół Błoń w metrach. Pierwszego sztafetowego obiegnięcia krakowskich Błoń dokonali członkowie Krakowskiego Klubu Biegacza DYSTANS w roku 2005. Niestety 

Sztafeta Dystans:

Formuła bieg rozgrywany jest przez 24/godziny, z szybkością 10,5 kilometra na godzinę, bez rywalizacji. Wyznaczeni przez organizatora chorążowie sztafety przekazują sobie co godzinę odpowiedzialność za ciągłość biegu. Do nich dołączają się uczestnicy indywidualni rejestrowani przez Biuro Kwietnego Biegu. Rejestrowane są również sztafety różnych instytucji wystawiające grupę zawodników do zachowania ciągłości przez co najmniej 24 godziny. Bieg ma charakter rekreacyjny.

Organizatorzy Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Krakowski Klub Biegacza DYSTANS

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca   

Patroni Marszałek Małopolski

Uczestnicy 2008 ok. 1.500 osób głównie krakowian w tym 15 sztafet

Sztafeta Sąsiadów:

Geneza Inspiracją do zorganizowania ogólnopolskiej sztafety była chęć symbolicznego powiązania biegowych celebracji roli Jana Pawła II dla Polski na krakowskim modelu oraz z rzeczywistym wymiarem. Kluczowym partnerem dla zorganizowania tej sztafety została Fundacja im. Księdza Siemaszki prowadząca w podkrakowskich Piekarach Liceum Radosna Nowina 2000 i Internat dla młodzieży z całej Polski. Pierwsze obiegnięcie Polski rozpoczęło się w Jabłonce, gminie ponad którą JP II opuszczał samolotem Polskę w roku 1979, 26 maja 2006 roku.

Uczestnicy przebiegają przez 203 nadgraniczne gminy, drogami najbliższymi granic Polski                                                                   

Formuła 3.530 kilometrowa trasa biegu prowadząca poprzez 203 nadgraniczne gminy pokonywana jest przez biegaczy Sztafety sąsiadów w tym samym okresie (26 maja do 10 czerwca) i tym samym tempem (10 km/h) jak biegacze Sztafety Dystans. Przygotowanie i przeprowadzenie każdego z gminnych odcinków , w tym wyznaczenie chorążych, jest zadaniem Gminnego Komitetu Organizacyjnego na zasadzie ogniw łańcucha. 

Organizatorzy Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Fundacja im. Księdza Siemaszki

Władze wielu z pośród 203 nadgranicznych gmin

Kierownictwa szkół z wielu gmin

Patroni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Związek Powiatów Polskich

Związek Miast Polskich

Radiowa Trójka

Uczestnicy 2007Ok. 20.000 osób głównie młodzież szkolna.

Sztafeta Solidarności z osobami niepełnosprawnymi

Geneza w roku 2007 kierownictwo Krakowskiej Inicjatywy na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, zaproponowało zaadresowanie specjalnego zaproszenia do Kwietnego Biegu dla osób niepełnosprawnych. Zaproszenie to powiodło się dzięki wsparciu organizacyjnemu osób związanych z rozwojem różnych form przedsiębiorczości społecznej angażującej osoby niepełnosprawne.

Formuła przygotowanie specjalnych warunków organizacyjnych dla osób wymagających większej opieki w trakcie biegu, oraz przeprowadzenie promocji adresowanej do osób niepełnosprawnych. 

Organizatorzy Dom Maklerski Penetrator

Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Urząd Miasta Krakowa

Patroni

Uczestnicy 2008Ok. 500 osób

Bieg Lajkonika

Geneza Od pierwszego roku najbardziej oddanymi uczestnikami Kwietnego Biegu są biegacze długodystansowi. Ofiarując swój pot pamięci Jana Pawła II częstokroć biegną oni bardzo długo. Ale ponieważ formuła biegu ma ideowo charakter nie rywalizacyjny, w 2007 roku zaprosiliśmy wszystkich najsilniejszych polskich biegaczy do udziału w Kwietnym Biegu wokół Papieskich Błoń, a równocześnie do udziału w rywalizacji o przebiegniecie najdłuższego dystansu w ciągu 24 godzin. Pierwszy Bieg Lajkonika odbył się 7/8 czerwca 2007, gromadząc 40-tu najmocniejszych polskich ultradystansowców. Druga edycja Biegu Lajkonika uzyskała od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki status Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinnym gromadząc na starcie 70 zawodników z Polski i z zagranicy.

Formuła Uczestnicy biegu podejmują dwudziestoczterogodzinną rywalizację o przebiegnięcie najdłuższego dystansu na 3.530 metrowej pętli wokół krakowskich Błoń. W roku 2008 zwycięzca zdobywając tytuł Mistrza Polski pokonał dystans 246 kilometrów ustanawiając tym samym rekord Polski. W trakcie biegu zawodnicy mogą robić przerwy na posiłki, odpoczynek czy wsparcie medyczne (masaże). Wymaga to od organizatorów zorganizowania miasteczka biegowego z pełnym zabezpieczeniem socjalnym i medycznym.   

Organizatorzy Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Krakowski Klub Biegacza DYSTANS

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierzyńca

Polski Związek Lekkiej Atletyki   

Patroni Marszałek Małopolski

Uczestnicy 2008  70 osób z Polski i zagranicy

Mistrzostwa Polski Młodzieży Gimnazjalnej w biegu na Kwietną Milę

Geneza Od pierwszego roku głównymi uczestnikami Sztafety Sąsiadów wokół Polski jest młodzież szkolna. Częstokroć, wśród biegnącej grupy wytwarza się spontaniczna, sportowa rywalizacja. By stworzyć godniejsze warunki do rywalizacji od roku 2008 podjęliśmy się organizacji Mistrzostw Polski Młodzieży Gimnazjalnej w biegu przełajowym na Kwietną Milę. Związek pomiędzy tymi zawodami a Kwietnym Biegiem nawiązany jest poprzez dystans Kwietnej Mili – czyli 3.530 metrów. Zwycięzcy krajowej  rywalizacji otrzymują stypendia na naukę w wybranych przez siebie szkołach licealnych. Pierwszy raz pełny cykl mistrzostw od poziomu gimnazjalnego, poprzez gminny, powiatowy, wojewódzki z finałem krajowym w dniu 10 czerwca w Kołobrzegu zorganizowaliśmy w roku 2008. Z uwagi na ograniczone środki zawody miały  charakter pilotażu skoncentrowanego na szkołach gimnazjalnych w nadgranicznych powiatach.

Formuła Krajowy finał cykl eliminacji do rozpoczyna się jesienią od eliminacji gimnazjalnych. Kolejnym krokiem są eliminacje gminne które powinny się odbyć do końca października. Eliminacje powiatowe zaplanowane są na dzień święta narodowego 11 listopada. Finały eliminacji wojewódzkich planowane są na 3 maja następnego roku kalendarzowego, a finał krajowy powiązany jest z terminem i miejscem zakończenia Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu  czyli 10 czerwca. Zawody rozgrywane są w czterech kategoriach – dziewcząt i chłopców pierwszej i drugiej klasy gimnazjum czyli roczników 14 i 15 lat. Zwycięzcy zawodów wojewódzkich i krajowych otrzymują okolicznościowe medale, zwycięzcy zawodów krajowych otrzymują stypendia na edukację licealną (w 2008 12 stypendiów o wartości po 3 tysiące złotych każde). Ponadto zwycięzcy eliminacji gminnych i powiatowych otrzymują nagrody odpowiednio do potencjałów organizacyjnych ich organizatorów.   

Organizatorzy Stowarzyszenie 10 CZERWCA,

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Partnerzy regionalni (Urzędy Gminne, Starostwa Powiatowe, i Urzędy Wojewódzkie)

Patroni Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy 2008 ok. 2.000 osób