Galeria

Galeria

Galeria

Wokół Wzgórza Lecha

Fotografie z wystawy przygotowanej przez Macieja Plewińskiego, prac Markowskiego, Lidental,    prezentowanej na krakowskich Błoniach w roku 2007

Fotografie z Pierwszej Pielgrzymki

Fotografie …………………….

Fotografie z Kwietnych Biegów

Fotografie …………………….